De ce vreau să obțin calificarea de sudor?

 

În primul rând este o lipsă mare de personal calificat în acest domeniu. În zilele noastre acest lucru nu este o noutate, deoarece majoritatea specialiștilor cu califiicări care lucrează „cu două mâini” au dispărut.

Atât în țară cât și în Europa există o cerință foarte mare pe piața muncii, de specialiști bine pregătiți profesional. Competențele profesionale teoretice și practice în acest domeniu oferite de către firma noastră se realizează în strânsă colaborare cu marile firme de profil, ceea ce oferă cursanților posibilitatea angajării imediate.

Calificarea de sudor este remarcabil din punct de vedere al salarizării, un începător în domeniu este foarte bine renumerat(plătit), având un mare avantaj față de alte calificări lipsă de pe piața muncii.

 

 

De ce să ne alegeți pe noi?

 

Datorită sistemului nostru educațional  cu program flexibil, pe care îl stabilim cu dumneavoastră, aceste calificări pot fi asimilate fără să vă afecteze programul de muncă sau familia.

Academia noastră organizează cursuri de formare pentru calificarea sudor, atât prin programe de instruire individuale, cât și pe grupe de cursanți, adaptate posibilităților dumneavoastră.

 

Scopul principal al cursurilor noastre este de a oferi o instruire prin care absolvenții cu calificarea de sudor să fie capabili să execute în munca lor zilnică sudarea și tăierea diferitelor metale, utilizând cele mai moderne  tehnologii și echipamente de sudură. Absolventul să poate efectua o lucrare de calitate cu profesionalism și la standarde de calitate impuse, respectând normele de protecția muncii, de stingere a incendiilor și de protecția mediului.

Noi oferim de fiecare dată cunoștințe practice care pot fi utilizate în condiții reale de muncă!

Toți instructorii noștrii sunt foarte bine pregătiți, având mulți ani de experiență profesională.

Posturile de sudare sunt bine dotate, echipate cu aparatură modernă, oferind cursanților posibilitatea asimilării cunoștințelor practice cu ajutorul celor mai noi tehnologii.

 

 

Ce fel de cursuri pornim?

 

Curs de sudură în mediu de gaz protector cu electrod nefuzibil (cu electrod de wolfram)

Acest procedeu este cunoscut sub denumirea de procedeul WIG (Wolfram–Inert–Gaz), denumirea internațională fiind procedeul TIG (Tungsten–Inert–Gaz).  Arcul electric se stabilește între electrodul wolfram și piesa de sudat, protecția asigurându-se prin insuflarea unui gaz inert, de regulă argon. Eficiența bulelor de gaz protector depinde de două lucruri. Pe de o parte, densitatea gazului de argon și pe de altă parte, viteza de sudare. La o viteză mai mare de sudare, arcul electric poate ieși din bulele de gaz, deci sudarea în mediu de gaz protector cu electrod de wolfram necesită o mare atenție și precizie de lucru.

 

Curs de sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil

Sudarea cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector este cunoscută sub numele de procedeul MIG (Metal-Inert-Gaz), mediu de gaz inert (argon) și procedeul MAG (Metal-Activ-Gaz), mediu de gaz activ (CO2). Arcul electric se produce între o sârmă electrod desfășurată dintr-o casetă și piesa de sudat. Este un procedeu foarte des folosit având avantajul că se poate utiliza pentru orice tip de metal.

 

Curs de sudare manuală cu arc electric cu electrod metalic învelit

În timpul procedurii de sudură se produce un arc electric între electrodul metalic învelit și piesă. Electroda este formată dintr-o sârmă pe care este aplicată  un înveliș din substanțe care asigură prin arderea stabilă a arcului, un mediu de gaz protector pentru metalul topit. Între timp, învelișul topit al electrodei permite formarea unei cruste de zgură care reduce viteza de răcire a cordonului de sudură.   Acest procedeu este utilizat mai ales în industria construcțiilor de mașini, în principal în construcții navale, la structuri și confecții metalice.

 

Curs de sudor cu flacără de gaze

Este una dintre procedurile cele mai de bază, este o metodă de îmbinare a unor metale similare prin încălzirea cu o flacără oxiacetilenică a suprafeţelor adiacente până la punctul de topire şi îmbinarea celor două părţi cu ajutorul unui metal de adaos.

 

Curs de sudare orbitală

Sudarea orbitală se utilizează numai pentru sudarea țevilor (îmbinarea cap la cap a elementelor tubulare). În cea mai mare parte este utilizat pentru sudarea țevilor rezistente la acizi. Marele avantaj al acestei proceduri este, asigurarea unei cusături uniforme.  În cazul în care  aparatul de sudură este programată corect, de atunci putem obține mii de cusături similare.  În cazul sudurii manuale, dacă pe o linie de producție  este prescris un control radiografic al calității îmbinărilor sudate  de 100 %, atunci pentru 100 de cusături se fac 100 de verificări radiografice, în timp ce pentru cusăturile realizate cu  sudură orbitală ajunge o verificare aleatorie  între 5-10%. De exemplu: dacă obținem aceleași rezultate pentru  cusăturilor 9. și 25., nu trebuie să mai facem verificări intermediare deoarece acestea vor fi la fel de bune din punct de vedere calitativ. Astfel nu trebuie să verificăm toate cele 100 de cusături, ceea ce duce la economii mari de costuri de producție.

 

Pregătire cu program individual

În funcție de cererea dumneavoastră, cursurile pot fi organizate cu program individual, iar în cazul firmelor,  pe grupe de cursanți.

 

 

Curs de sudor cu certificat TÜV

Calificarea autorizată  de sudor – cu specificul cursului de pregătire pentru calificarea  de sudor, permite obținerea mai ușoară într-un termen scurt a calificării recunoscute internațional pentru procedura aleasă.

Proceduri opționale:

– 135: sudare cu electrod fuzibil în mediu de gaz activ (CO2)

– 141: sudare în mediu de gaz protector cu electrod de wolfram (WIG)

– 111: sudare cu arc electric cu electrod învelit

 

 

 

Care sunt cerințele de înscriere la acest curs?

 

– școala gimnazială absolvită (8 clase)

– adeverință medicală

– 18 ani împliniți

 

Am posibilitatea să găsesc  un loc de muncă după absolvire?

 

Aproape 100 dintre parteneri noștrii contractuali  așteaptă cu nerăbdare  ca să le contactați în Germania, Olanda și Austria. Pentru cei care nu doresc să lucreze în străinătate, putem veni cu oferta ceea mai bună, alegând dintre solicitările oferite de către firmele partenere din țară,  pentru calificarea de sudor.

 

 

Pentru partenerii de afaceri

 

Cursuri si training-uri (instruire)

 

Pentru acele firmele care doresc, dezvoltarea cunoștințelor existente în domeniul sudării pentru  muncitorii calificați/ingineri, avem o ofertă de formare pe sistem modular, ceea ce permite un program de formare adecvat, corelat cu nevoile  antreprenorilor.

Printre modulele care vor fi asimilate  pe lângă cunoștințele de bază ale sudării, se regăsesc următoarele: studiul materialelor, tehnici de tăiere termică, echipamente utilizate la procedeele  de sudare și tăiere termică, proiectarea și dezvoltarea tehnologiei de sudare, măsuri de tehnica securității muncii în domeniul sudurii.

Pentru cursanții trimiși de către partenerii noștri de afaceri, sesiunile de instruire pot fi organizate la nivel național la sediul clienților sau într-una dintre locațiile noastre, unde cursanții pot dobândi cunoștințele specifice meseriei. Cursurile și dobândirea calificării de sudor pot fi organizate cu program de instruire individual, potrvit nevoilor clienților.

Noi întotdeauna proiectăm tematica și programul individualizat, ținând cont de cunoștințele preliminare ale angajaților firmei, precum și specificul de încadrare la locul de muncă.

Acest lucru asigură posibilitatea, ca  fiecare cursant să poate participa la majoritatea cursurilor.

Formatorii noștri au mulți ani de experiență practică în industrie cât și de instruire, astfel încât transferul cunoștințelor practice către cursanți este garantat.

 

 

Testarea

 

În  locațiile noatre autorizate, putem efectua testarea profesională a viitorilor angajați. Acest proces se poate realiza în 1-2 ore, astfel încât să putem defini calificarea profesională și experiența practică al viitorului angajat. Cu acest serviciu oferit, puteți fi sigur de recrutarea personalului calificat corespunzător. În primul rând noi ne asigurăm că întradevăr, candidatul ales este potrivit pentru procesul de lucru pentru care a fost selectat.

 

 

Pregătirea pentru muncă

 

La cerere, pregătim candidații potriviți pentru locul de muncă dat. Pe baza unei testări preliminare a cunoștințelor, în doar câteva zile candidatul poate dobândi cunoștințele necesare procesului de lucru.

 

Cooperare în formare de tip “Dual”

 

În cadrul cursurilor noastre, de la început putem ține cont de cerințele și așteptările partenerilor noștrii de afaceri, în privința necesității forței de muncă. Conform acestora, putem pregăti participanții selectați pentru lucrarea dată. Prin urmare la sfârșitul cursului, partenerii noștrii de afaceri vor primi o forță de muncă cu pregătire profesională garantată. Formarea se realizează sub controlul partenerilor noștrii, care dacă vor, pot participa direct la dezvoltarea profesională al cursantului ales. Aceste cursuri se desfățoară în medie între 8-10 luni, la sfărșitul căruia partenerul nostru va beneficia de o forță de muncă calificat profesional pe deplin.